Условия

ТоварИзисквания за превозваните товари:

  • Стоките да са на температурен режим
  • Да са наредени в здрави палета и стречовани
  • Стоката да е с неразрушена цялост
Нагоре