Условия

Изисквания за превозваните товари

  • Стоките да са на температурен режим, с какъвто клиентът желае да бъдат превозвани
  • Да са наредени в здрави палета и стречовани
  • Стока в кашони да е в здрави кашони